29 Mart 2012 Perşembe

Ulusların Kendi Kaderini Kendisinin Tayin Etmesi Hakkında bir Örnek

Birleşik Boşevik Parti ‘nin  ( Kuzey Kürdistan - Türkiye - Antakya
(Arabistan) Bölgesinin) 29 Ocak 2010 yılında yapılan  kongresinde aldığı kararlar …

Madde 26. (………)
T.C. Kuzey Kıbrıs’ı resmen işgal altında tutmaktadır. Kuzey Kürdistan iç sömürgesi konumundadır.
Antakya (Arabistan) Bölgesini ilhak etmiştir. Ortadoğu’da ve Türki cumhuriyetlerde emperyal
çıkarlar peşinde koşan bölgesel bir güç konumundadır.Şimdi batılı emperyalistler açısından, en başta da Amerikan

Madde 30.
Kuzey Kürdistan - Türkiye - Antakya (Arabistan) Bölgesinde, içinde Türk ulusunun
(hakim sınıflarının) egemen olduğu ve fakat Türk olmayan Kürt ulusu, Arap
ulusu ve bir dizi değişik milliyetin de yaşadığı çok uluslu bir devlettir. Ancak bu çok
uluslu devlette egemen olan Türk burjuvazisi, Türkiye Cumhuriyetinde (T.C.) Türk
ulusu dışında bir ulusun varlığını kabul etmemektedir. O Anayasasına değişmez bir
madde olarak “Ülkenin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğü”nü yazmış, bütün
T.C. vatandaşlarının da Türk olduğunu yazmıştır. Türk burjuvazisi T.C.’nin kuruluşundan
bu yana kendi değişik ulusal kimliğine sahip çıkanlara karşı soykırım ve asimilasyon
siyaseti izlemektedir. Bu bağlamda T.C.’nin egemen sınıfları Osmanlı’nın
son döneminde gerçekleştirilen 20. yüzyılın ilk soykırımının, Ermeniler üzerindeki
soykırımın tarih çarpıtıcısı, inkarcı mirasçıları ve sürdürücleridir. Kürt ulusunun kendi
kaderinin tayin hakkının gaspı, T.C.’nin kuruluşundaki yapı harcıdır. T.C. Türk olmayan
milliyetler için tam bir halklar hapishanesidir. Antakya (Arabistan) bölgesini
ilhak etmiştir. O sadece T.C. sınırları içinde değil, dışında da saldırgan ve yayılmacıdır.
Kuzey Kıbrıs’ın 1974’den beri açık askeri işgal altında olması bunun yalnızca
bir örneğidir.

Özel sayı / sayfa = 22

Madde 35.
Kuzey Kürdistan - Türkiye - Antakya (Arabistan) Bölgesinde devrimin önünde
henüz çözülmemiş önemli demokratik devrim görevleri de bulunmaktadır:
* En başta T.C. Türk olmayan milliyetler için bir halklar hapishanesidir. En başta
Kürt ulusunun, Arap ulusunun ayrılma hakkını özgürce kullanabileceği şartların
yaratılması, tüm milliyetlere tam hak eşitliğinin sağlanması devriminin başarısı
için olmazsa olmaz bir ön şarttır. Çözülmemiş ulusal sorunlar Türkiye’nin çeşitli
milliyetlerden proletaryasının kendisi için bir sınıf olmasının önündeki en büyük
engellerden biridir. Demokratik devrimin çözülmemiş bu görevi devrimin en acil
sorunlarından biridir.

Özel sayı / sayfa = 24

Madde 47.
Demokratik halk devleti, tarihte Ermeni ulusu üzerinde uygulanmış olan soykırımı
lanetlediğini, diasporadaki Ermenilerin Batı Ermenistan’a dönme ve yerleşme ve ayrılma
hakkını tanıdığını ilan edecektir.

Milliyetler arasındaki tam hak eşitliğinin sağlanabilmesi için, yalnızca eşitliği garanti
altına alan yasal düzenlemelerle yetinilmeyecektir. Demokratik halk devleti, ırkçı, şoven
milliyetçi görüşlere karşı ideolojik mücadeleyi önemli görevlerinden biri olarak kavrayacaktır.
Eşitliğin gerçek anlamda sağlanması için Türk ulusu dışındaki milliyetlere özel
haklar ve ayrıcalıklar tanınacaktır. (pozitif ayrımcılık)

Özel sayı / sayfa = 29

Birleşik Boşevik Parti ‘ nin  ( Kuzey Kürdistan - Türkiye - Antakya
(Arabistan)….) 29 Ocak 2010 yılında yapılan  kongrede aldığı kararlar …

Yolumuz: Proletarya önderliğinde, sosyalizmin yolunu açacak
demokratik halk devrimi!
Sonal hedefimiz: Komünizm...
Silahımız: Birleşik Bolşevik Partimiz! Rehberimiz: Marksizm-Leninizm!
Gücümüz: İşçi sınıfı ve bütün milliyetlerden halklarımız!
( kongre açış konuşmasından)

Bolşevik Partizan / sayı = 157  Tarih = Şubat - 2010

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder